Sound Objects
Obiekty dźwiękowe to nowe, unikalne podejście do rozkładu, separacji i analizy dźwięku przy użyciu nowoczesnych rozwiązań i algorytmów wektoryzacji dźwięku. Firma Spectrum Insights stworzyła jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie metodologii przetwarzania sygnału dźwiękowego z uwzględnieniem faz, opartą na modelu sinusoidalnym, który oferuje radykalnie nowe podejście do obliczeniowej analizy sceny słuchowej (tj. słuchania maszynowego).

W najnowocześniejszych edytorach spektralnych ścieżka dźwiękowa jest reprezentowana na spektrogramie jako mapa termiczna punktów (piksele/grafika rastrowa), które są trudne do grupowania i manipulowania semantycznie. W rozwiązaniu Spectrum Insights punkty energii widoczne na spektrogramie są automatycznie grupowane i kondensowane w tak zwane obiekty dźwiękowe (tj. graficzne reprezentacje wektorowe 3D wszystkich składowych częstotliwości), gdzie każdy skondensowany punkt energii jest połączony fazowo z następnym (wyjątkowa i istotna cecha technologii). To pozwala nam indywidualnie analizować i manipulować wszystkimi punktami energii. Co ważniejsze, możemy analizować i manipulować całymi grupami/obszarami punktów (wybranymi automatycznie), które mają znaczenie semantyczne (jak pojedyncze harmoniczne dźwiękowe, grupy harmonicznych czy fonemy).

W ten sposób oferujemy niezrównaną jakość, skompresowaną i edytowalną formę spektrogramu ludzkiego głosu, który oferuje doskonałą jakość. W połączeniu z możliwościami uczenia maszynowego daje to Spectrum Insights możliwość identyfikowania, analizowania i klasyfikowania subtelnych zmian w ludzkim głosie, które mogą wynikać z pojawienia się wczesnych zaburzeń funkcji poznawczych (demencji).

Przydatne linki

Algorytmy i uczenie maszynowe
Tradycyjne narzędzia diagnostyczne trwają właściwie niezmienione od czasu ich powstania. Dzięki uczeniu maszynowemu nasz silnik sztucznej inteligencji może być stale aktualizowany. Sztuczna inteligencja wbudowana w nasze rozwiązanie umożliwia skuteczniejsze i precyzyjniejsze wykorzystanie danych i jest ulepszana pod względem czułości i zakresu co skutkuje poprawą wydajności systemu w miarę upływu czasu.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji jako wsparcia klinicysty w podejmowaniu decyzji diagnostycznych w opiece zdrowotnej, wymaga pewnego poziomu wyjaśnialności modelu, w celu zrozumienia czynników, które doprowadziły do danego wyniku.

pl_PLPolski